Social impact

De Arnhemse Watervrienden maken deel uit van een samenwerkingsverband tussen de zeven zwemlesaanbieders in Arnhem, die gezamenlijk het convenant ‘Arnhemse Zwemlesnorm’ hebben ondertekend. Door deel te nemen aan dit convenant zetten we ons in voor een uniforme aanpak op het gebied van veiligheid, kwaliteit en sociale veiligheid bij zwemlessen. Wij werken nauw samen met andere zwemlesaanbieders om best practices te delen en gezamenlijk bij te dragen aan een veilige en verantwoorde zwemomgeving voor iedereen in onze gemeenschap.

Afbeelding
Foto: Pixabay

Zwemlesaanbieders meer op één koers – Arnhemse koerier

3 juni 2020, 16:22 Algemeen

Arnhem – De zeven zwemlesaanbieders in Arnhem gaan meer uniform te werk. Zowel op het vlak van de soorten zwemtests als op het vlak van sociale veiligheid. Hiertoe hebben zij een convenant ondertekend.

Sportbedrijf Arnhem heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de veiligheid en kwaliteit van zwemlessen in Arnhem. Het onderzoek, uitgevoerd door bureau Drijver en Partners, is inmiddels afgerond. De uitkomsten en verbeterpunten zijn verwerkt in een convenant ‘Arnhemse Zwemlesnorm’, dat is onderschreven door de zeven zwemlesaanbieders die lesgeven in zwembad De Grote Koppel en Valkenhuizen.

Sportbedrijf Arnhem is verhuurder van zwembaden De Grote Koppel en Valkenhuizen en verzorgt zelf ook zwemlessen. Daarnaast worden er zwemlessen aangeboden door ESCA, Neptunus, ISVA, Arnhemse Watervrienden, Arnhemsche Reddingsbrigade en Gym & Turnen Arnhem. 

Aanbieders van zwemles hanteren verschillende keurmerken en zwemlicenties, wat kan leiden tot verschillende benaderingen van onderwerpen als veiligheid en kwaliteit. Naar aanleiding van het trieste zedenincident afgelopen jaar bij zwemvereniging Neptunus heeft Sportbedrijf Arnhem in opdracht van de gemeente Arnhem onafhankelijk onderzoek laten doen naar de veiligheid en kwaliteit van zwemlessen in Arnhem.

Uitkomsten onderzoek

Alle zeven aanbieders zijn door het onderzoeksbureau langs de meetlat gelegd. De conclusie van het onderzoek is dat er bij de Arnhemse zwemlesaanbieders een gedeelde focus is op (sociale) veiligheid en kwaliteit van zwemles. De verschillende zwemlesaanbieders geven, al dan niet vrijwillig of professioneel, op een ruim voldoende niveau zwemles in de Arnhemse zwembaden. 

Iedere zwemlesaanbieder in Valkenhuizen en De Grote Koppel gaat serieus om met zwemlesactiviteiten. Aan duidelijkheid, compleetheid en samenhang kan er nog een en ander worden verbeterd.

Het rapport geeft aanbevelingen aan de zwemlesaanbieders op het gebied van VOG’s (Verklaring Omtrent Gedrag) voor alle zweminstructeurs, vrijwilligers en stagiaires. Daarnaast zijn er aanbevelingen voor overdrachtsmomenten tussen de lessen, toezichts-, ontruimings- en calamiteitenplannen, het aanstellen van een veiligheidscoördinator per aanbieder, het instellen van een uniforme zwemtest voor instructeurs, vorderingenregistratie, zwemleswerkplannen en klachtenafhandeling opgenomen in het rapport.

Uitvoering convenant

De gezamenlijke zwemlesaanbieders en Sportbedrijf Arnhem, als zwemlesaanbieder en verhuurder van de zwembaden, laten het niet bij de handvatten voor verbetering uit het onderzoeksrapport. Zij hebben de conclusies en aanbevelingen vertaald naar een convenant waarin ze met elkaar hebben afgesproken hoe ze aan de normen gaan voldoen en hoe dit te monitoren. Een gezamenlijke projectgroep gaat van start met de praktische uitwerking van het convenant.

Samen de schouders eronder

Albert Matthijssen, directeur van Sportbedrijf Arnhem: “De aanleiding voor dit onderzoek was uiterst triest maar heeft met het convenant uiteindelijk iets positiefs voortgebracht. Gezamenlijk zetten we de schouders eronder om een goede kwaliteit en veiligheid van het zwemonderwijs in Arnhem te kunnen garanderen.” 

Wethouder Sport Jan van Dellen, vult aan: “Een veilig sport- en zwemklimaat is belangrijk in onze sportstad. Het Sportbedrijf is voortvarend te werk gegaan met dit onafhankelijke onderzoek na het incident bij Neptunus. We moeten er alles aan blijven doen om veilig te kunnen sporten.”

Translate »